จัดส่งฟรี!!

ส่งฟรี!! เมื่อซื้อสินค้าครบ 990 บาท ขึ้นไป, ส่งด้วยระบบ Cool Delivery มั่นใจได้ในคุณภาพ
ตะกร้า 0

นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้

www.royceth.com อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท แจลลุกซ์ เอเซีย จำกัด เนื่องจากทางบริษัทฯ เคารพและคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของลูกค้าเป็นสำคัญ จึงขอให้คำมั่นสัญญาว่าจะจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้เป็นความลับอย่างดีและรัดกุมที่สุด

หากท่านมีข้อเสนอแนะหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่าน กรุณาติดต่อ 02-631-1350 หรือ [email protected] พร้อมจ่าหน้าจดหมายว่า “นโยบายความเป็นส่วนตัว / Privacy Policy”

ทางบริษัทฯ ขอความกรุณาท่านให้ทำความเข้าใจกับนโยบายความเป็นส่วนตัว ก่อนลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกในการเข้าใช้บริการเว็บไซต์เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน เมื่อท่านเข้าใช้เว็บไซต์ของ www.royceth.com และ/หรือสมัครเป็นสมาชิกแล้ว จะถือว่าท่านได้ยอมรับข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โดยสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม หากท่านไม่ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวเหล่านี้ ทางบริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องขอให้ท่านยุติการเข้าใช้เว็บไซต์

นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงและยกเลิกนโยบายความเป็นส่วนตัวต่างๆ เหล่านี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากท่านยังคงเข้าใช้เว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง จะถือว่า ท่านได้ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวเหล่านี้โดยปริยาย


การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูล

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของท่าน เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ปัจจุบัน หมายเลขโทรศัพท์ เพศ อายุ และข้อมูลพื้นฐานอื่นๆ เมื่อท่านลงทะเบียนเพื่อสมัครเป็นสมาชิก โดยข้อมูลที่ได้รับจากท่าน ทางบริษัทฯ จะเป็นผู้จัดเก็บและรวบรวมเอาไว้ เพื่อการดำเนินการสำหรับทำเอกสารภายในบริษัทฯ เท่านั้น ไม่มีการเปิดเผยต่อบุคคลที่ 3 หรือสาธารณชนใดๆ ทั้งสิ้น

เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการลงทะเบียนโดยสมบูรณ์แล้ว ท่านจะมีสิทธิทุกประการในการเป็นสมาชิกเว็บไซต์ ทั้งนี้ รวมถึงการได้รับข้อมูลข่าวสาร สิทธิพิเศษต่างๆ ของเว็บไซต์

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ทางบริษัทฯ เก็บรวมรวมไว้นั้น จะถูกนำไปใช้โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  • เพื่อการจัดส่งสินค้าที่ท่านสั่งซื้อ และแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวการจัดส่งสินค้าว่าอยู่ในขั้นตอนใด และเพื่อการบริการลูกค้าอื่น ๆ

※ ในการจัดส่งสินค้าที่ท่านได้ซื้อผ่านทางแพลตฟอร์ม ทางบริษัทฯ อาจมีการส่งต่อข้อมูลส่วนตัวของท่านแก่บริษัทที่รับผิดชอบในเรื่องการขนส่งสินค้าโดยเฉพาะ

  • เพื่อการตรวจสอบการใช้งานเว็บไซต์ และจัดทำเอกสารสถิติต่างๆ เพื่อใช้ภายในองค์กร
  • เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร สิทธิพิเศษและกิจกรรมส่งเสริมการขายผ่านทางที่อยู่อีเมลของท่าน

 

Cookies

Cookies คือ ข้อมูลขนาดเล็กที่จะถูกส่งไปเก็บไว้ในบราวเซอร์ของท่าน เพื่อเก็บข้อมูลในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เมื่อท่านเปิดเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราอีกครั้งในภายหลัง เครื่องมือ (Device) จะสามารถจดจำได้ทันทีว่า ท่านเคยเข้ามาเยี่ยมชมมาก่อนแล้ว บริษัทฯ อาจมีการจัดเก็บ cookies เพื่อรวบรวมข้อมูลของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ ประเมินผู้เข้าชมเว็บไซต์ รวมถึงตรวจสอบความถี่ในการเข้าชมเว็บไซต์

อย่างไรก็ดี หากท่านไม่ประสงค์ให้ Cookies บันทึกเข้าไปอยู่ในบราวเซอร์ของท่าน ท่านสามารถเลือกปฏิเสธไฟล์ cookies ได้ตามต้องการ

 

การเปิดเผยข้อมูลของสมาชิก

บริษัทฯ จะรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้เป็นความลับอย่างดีที่สุด ในกรณีที่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ ทางบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุญาตจากท่านก่อนทุกครั้ง

อย่างไรก็ดี ท่านเป็นผู้เดียวเท่านั้นที่เข้าถึงรหัสผ่านสำหรับเข้าใช้เว็บไซต์ ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอกำชับว่า ห้ามบอกต่อหรือเผยแพร่รหัสผ่านของท่านแก่บุคคลอื่นโดยเด็ดขาด เพราะอาจก่อให้เกิดภัยคุกคามตามอินเตอร์เน็ตตามในภายหลังจากบุคคลอื่นที่มุ่งประสงค์ร้ายได้ หากท่านได้ทำการเผยแพร่แก่บุคคลอื่นไปแล้ว ท่านจะรับผิดชอบต่อการกระทำต่าง ๆ ที่ได้กระทำลงในนามหรือผ่านทางบัญชีการใช้บริการของท่านและผลที่ตามมา ในจุดนี้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบและไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยในการส่ง-รับข้อมูลของท่านได้ ดังนั้นหากรหัสผ่านของท่านถูกเปิดเผยหรือไม่เป็นความลับอีกต่อไปไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือท่านมีเหตุที่อาจเชื่อได้ว่ารหัสผ่านนั้นถูกเปิดเผยหรือไม่เป็นความลับอีกต่อไป ขอให้ท่านเปลี่ยนรหัสผ่านของท่านเองโดยทันที