จัดส่งฟรี!!

ส่งฟรี!! เมื่อซื้อสินค้าครบ 990 บาท ขึ้นไป, ส่งด้วยระบบ Cool Delivery มั่นใจได้ในคุณภาพ
ตะกร้า 0

TERM & CONDITIONS

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ Royce' Chocolate Thailand Official Site

บริษัท แจลลุกซ์ เอเซีย จำกัด ได้จัดทำ www.royceth.com ขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ไม่สะดวกเดินทางมาซื้อสินค้า ณ ศูนย์การค้าต่างๆ ในกรุงเทพมหานครได้ อีกทั้งยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างร้านกับผู้ใช้บริการ

ทางบริษัทฯ ขอความกรุณาท่านให้ทำความเข้าใจกับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ก่อนลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกในการเข้าใช้บริการเว็บไซต์เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน เมื่อท่านเข้าใช้เว็บไซต์ของ www.royceth.com และ/หรือสมัครเป็นสมาชิกแล้ว จะถือว่าท่านได้ยอมรับข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โดยสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม หากท่านไม่ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวเหล่านี้ ทางบริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องขอให้ท่านยุติการเข้าใช้เว็บไซต์

นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงและยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ เหล่านี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากท่านยังคงเข้าใช้เว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง จะถือว่า ท่านได้ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวเหล่านี้โดยปริยาย

 

ลิขสิทธิและลิขสิทธิ์ทางปัญญา

บริษัท แจลลุกซ์ เอเซีย จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจนำเข้า-ส่งออกอาหารและขนมคุณภาพดีเยี่ยมจากประเทศญี่ปุ่นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 ทางบริษัทฯ มีใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรอย่างถูกต้องตามกฏหมาย เพื่อให้สอดคล้องต่อการนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าแต่ละชนิดในราชอาณาจักรไทย ดังนั้น เครื่องหมายการค้า โลโก้ เนื้อหา ข้อความ ตัวหนังสือ ชื่อ และรูปภาพ ที่ปรากฎและเผยแพร่บนเว็บไซด์ www.royceth.com นี้ ทางบริษัทฯ ได้รับการอนุญาตและยินยอมจากผู้ผลิตสินค้าแล้ว ห้ามผู้ใดกระทำซ้ำ ลอกเลียนแบบ ดาวน์โหลด หรือดัดแปลงไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของเว็บไซด์ก่อนได้รับอนุญาต หากพบเห็น ทางบริษัทฯ จำเป็นต้องดำเนินคดีตามกฎหมาย

บริษัทฯ จะไม่รับผิดใดๆ ในการละเมิดสิทธิที่ผู้อื่นกระทำขึ้น โดยห้ามนำเครื่องหมายการค้า และเครื่องหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซด์ www.royceth.com ไปใช้แอบอ้าง โดยก่อให้เกิดการเข้าใจผิดระหว่างลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ รวมทั้งการกระทำที่ทำให้ www.royceth.com เกิดความเสื่อมเสีย

 

รายละเอียดของสินค้าและสีของรูปภาพ

ทางบริษัทฯ มีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะแสดงรูปภาพสินค้าตรงตามความเป็นจริง แต่สีที่แสดงบนหน้าหน้าจอของท่านอาจผิดเพี้ยนตามคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกัน และ การตั้งค่าของหน้าจอ นอกจากนี้ ทางผู้ผลิตจากประเทศญี่ปุ่นอาจมีการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ของสินค้าบางอย่างตามฤดูกาล อีกทั้งรายละเอียดอื่นๆ ของสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน ดังนั้นหากสินค้าที่จัดจำหน่ายโดย www.royceth.com ไม่ได้เป็นอย่างที่อธิบายไว้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นทั้งมวล (ไม่ว่าจะเป็นการรับคืนสินค้า การเปลี่ยนสินค้า หรือการคืนเงิน) และ มีสิทธิ์อย่างเต็มที่ในการยกเลิกคำสั่งซื้อได้ทุกเมื่อโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

การป้องกันการฉ้อโกงและการใช้งานอันไม่เหมาะสม

  • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือยกเลิกการสั่งซื้อ หากตรวจพบบัญชีที่มีประวัติการฉ้อโกง และสามารถยกเลิกบัญชีของผู้ใช้บริการได้ หากตรวจพบการฉ้อโกงหรือพฤติกรรมที่ผิดกฎหมาย บริษัทฯ บังคับใช้นโยบายดังกล่าวเพื่อปกป้องผู้ใช้บริการท่านอื่นๆ รวมทั้งบริษัทฯ เองจากการถูกต้มตุ๋น หลอกลวง หรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย
  • ท่านเป็นผู้เดียวเท่านั้นที่เข้าถึงรหัสผ่านสำหรับเข้าใช้เว็บไซต์ ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอกำชับว่า ห้ามบอกต่อหรือเผยแพร่รหัสผ่านของท่านแก่บุคคลอื่นโดยเด็ดขาด เพราะอาจก่อให้เกิดภัยคุกคามตามอินเตอร์เน็ตตามในภายหลังจากบุคคลอื่นที่มุ่งประสงค์ร้ายได้ หากท่านได้ทำการเผยแพร่แก่บุคคลอื่นไปแล้ว ท่านจะรับผิดชอบต่อการกระทำต่าง ๆ ที่ได้กระทำลงในนามหรือผ่านทางบัญชีการใช้บริการของท่านและผลที่ตามมา ในจุดนี้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบและไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยในการส่ง-รับข้อมูลของท่านได้ ดังนั้นหากรหัสผ่านของท่านถูกเปิดเผยหรือไม่เป็นความลับอีกต่อไปไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือท่านมีเหตุที่อาจเชื่อได้ว่ารหัสผ่านนั้นถูกเปิดเผยหรือไม่เป็นความลับอีกต่อไป ขอให้ท่านเปลี่ยนรหัสผ่านของท่านเองโดยทันที
  • หากผู้ใช้บริการเว็บไซด์ของทางบริษัทฯ ได้มีการส่งหรือประกาศถึงเนื้อหา รูปภาพ หรือข้อมูลใดๆ อันเป็นการขัดต่อกฎหมาย ดูหมิ่นศาสนา ทำลายชื่อเสียง หมิ่นประมาท หยาบคาย มุ่งร้าย ลามกอนาจาร หรือทำให้ผู้อื่นไม่พอใจ อันเป็นผลให้ทางบริษัทฯ หรือบุคคลที่สามใดๆ ก็ตาม ได้รับความเสียหายและความเสื่อมเสียอันเนื่องมาจากเนื้อหาหรือข้อมูล ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ผู้ใช้บริการท่านนั้นจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายและความเสื่อมเสียเหล่านั้น รวมถึงหนี้สิน ค่าเสียหายและรายจ่ายที่บริษัทฯ หรือ บุคคลที่ 3 ต้องสูญเสียไป

 

การเชื่องโยงไปยังเว็บไซต์อื่น

หากเว็บไซต์ของทางบริษัทฯ มีการเชื่อมโยงผู้ใช้บริการต่อไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การบริหารดูแลของบริษัทฯ ทางเราขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการกระทำใดๆของเว็บไซต์เหล่านั้นในทุกกรณี

 

ข้อเสนอแนะ

หากท่านมีข้อเสนอแนะหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวดังที่กล่าวมาข้างต้น กรุณาติดต่อ 02-631-1350 หรือ [email protected] พร้อมจ่าหน้าจดหมายว่า “นโยบายความเป็นส่วนตัว / Privacy Policy”

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าวจะไม่ถือเป็นความลับ และอาจถูกนำไปใช้ ดัดแปลง ทำซ้ำ และเผยแพร่ได้เพื่อจุดประสงค์ใดๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะไม่เชื่อมโยงชื่อ-นามสกุลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากท่านก่อน เว้นแต่ในกรณีที่เป็นการขัดต่อข้อกฎหมายเท่านั้น