จัดส่งฟรี!!

ส่งฟรี!! เมื่อซื้อสินค้าครบ 990 บาท ขึ้นไป, ส่งด้วยระบบ Cool Delivery มั่นใจได้ในคุณภาพ
ตะกร้า 0

แจ้งปรับราคาสินค้า ROYCE' Chocolate

แจ้งปรับราคาสินค้า  ROYCE' Chocolate

แจ้งปรับราคาสินค้า ROYCE' Chocolate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่าน

ขอเรียนแจ้งปรับราคาสินค้าแบรนด์ ROYCE' Chocolate


เนื่องจากราคาต้นทุนการนำเข้าสินค้าที่มีการปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

ทางบริษัทฯ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะขอเรียนแจ้งปรับ
ราคาสินค้า ROYCE' Chocolate ทุกสาขา และช่องทางออนไลน์

 

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

 

ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนสินค้า ROYCE' Chocolate ด้วยดีเสมอมา